Retour

Uleckaitė Ema Ema


Antecogito, ergo sum

sėda mintys,

kaip nuosėdos, klintys,

gyvenimo-karsto procesai - jų žygis

 

įslūgos, įsmukos,

muldos ir karcerio angos -

galvos vienutės, kur tuštybė matos

 

....palaidoti organizmai stalaktitu virš bedugnės kabo...

 

ir kapsi, ir kapsi, ir kapsi,

o aš atsakau jiems,

manimi, ma-ni-mi tu netapsi

 

tu sėdi už grotų,

gimei, kad užtrokštum,

nors be tavęs aš mažiau egzistuoju.
Envoyé: 15:08 Sat, 11 March 2023 by : Uleckaitė Ema Ema age : 20