Retour

KUZABAVIČIŪTĖ VIKTORIJA Viktorija


Vien

Aš kilęs iš vienišos šalies.

Iš tylios šalies.

Šalies išplėštais liežuviais, nutrauktomis balso stygomis, nukapotais delnais.

Iš blogų manierų, bet gerų minčių šalies.

Šalies be istorijos, be karalienių ir princesių.

Iš dalgių, įgrūstų į mažas rieškutes, šalies.

Iš klupinėjančių vaikų, vaikų suaugusių rūbais šalies.

Iš lūžusiomis kojomis vaikščiojančių šalies.

Iš gyjančiomis kojomis bėgančių šalies.

 

Aš kilęs iš vienišos giminės.

Pamestų ryšių, ne ten padėto rūpesčio, už krėslo užkritusios meilės, palto kišenėje palikto švelnumo.

Iš išmestų žodžių giminės.

Kur link stalai nuo vaišių, gardumynų, koki tik kam patink,

Kur kiekviens berns žinodavs, kap sesutę pašokdint i kap už stala elgtis.

Žinodavs, kap tvirtai apkabint sava babutę, kap šokt iki paryčių polkutę.

Ir aš žinodavau.

Kol nepamečiau.

Kol neišmečiau su atliekom.

Aš švarus dabar ir taisyklingas.

Švarūs mes visi ir taisyklingi.

Ir nieks ne viens. Tik visi ko tai vieniši.

 

Aš kilęs iš vienišos genties.

Iš laužų, dievų ir kalavijų.

Aukštų vyrų ir juos peraugusių dukterų, sau po kojomis supylusių kopas.

Iš žaibų ir griaustinių, nepalaužiamų gūdžių girių.

Iš šiltų namų. Ne, aš kilęs iš degančių namų, iš nuo priešo deglų liepsnojančių namų židinių.

Iš maldų ir aukurų, iš įkapių ir įskiepytų tikėjimų.

Ir labiausiai iš pelenų, labiausiai aš kilęs iš pelenų.

 

Aš kilus iš vienišos lyties.

Ledo lyties, plaukiančios prieš srovę. 

Plaukiančios pro bažnyčių požemius ir miesto aikščių kartuves.

Pro pogrindžio mokyklas ir vaikų lopšius.

Pro pasisavintas idėjas ir iškovotus patentus.

Pro nekvalifikuotus gydytojus.

Pro langus gamyklų į ofisus su vazoninėmis gėlėmis.

Pro duris universitetų į prezidentūrą.

 

Aš kilęs iš vienišos rūšies.

Viena kuri gimsta, kuri miršta viena.

Gyvena viena, nes gyvena savyje.

Savo mintyse, savo regoje, uoslėje.

Savo skonyje gyventi yra jos skonio.

Jos rankos tik jos, kitų rankos jai nepamaldžios.

Jos kojos tik jos, kitų kojos dėl jos nesiklaupia.

Jos kūnas tik jos, kitų kūnų jai įkūnyti nelemta.

 

Aš kilęs iš vienišos šalies.

Aš kilęs iš vienišos giminės.

Aš kilęs iš vienišos genties.

Aš kilęs iš vienišos lyties.

Aš kilęs iš vienišos rūšies.

Aš kilęs iš šalies, genties, giminės, lyties, iš rūšies.

Ir todėl niekada, niekada.

Todėl niekada nesijaučiau vienišas.

 
Envoyé: 19:43 Wed, 15 March 2023 by : KUZABAVIČIŪTĖ VIKTORIJA Viktorija age : 20