Retour

PLIUŠČIKAITĖ EMILĖ Emilė


Kunigas ir gaspadinė

Tekstas
Gaspadin kekšė šnabždėjo kunigeliui klausykloje:
Valgyk mano kūno kaip švento avinelio. 
Gerk vyną iš mano venų.
Priversk mane kartoti šventą Mariją 50 kartų.
Paklupdink mane ant rožinio.
Žegnok mane.
Pririšk mane prie altoriaus.
Atleisk man kaip atleidi nusidėjusiems.
Suteik man nušvitimą...
Jis taip ir padarė:
Pririšo nuodėmingą gaspadinę prie altoriaus.
Žegnojo ją.
Krapijo šventu vandeniu.
Šventu raštu perrėžė venas, pripildė auksinę taurę.
Supjaustė jos kūną į 50 dalių.
Vieną iš jų pasikišo po liežuviu.
Likusias pasėjo bažnyčios kieme ant jau atgulusio kunigo kapo.
Grįžęs bažnyčion prašė atleidimo.
Pajuto nušvitimą.
Ir susimąstė: kas dabar viską sutvarkys?..
Envoyé: 11:39 Wed, 1 March 2023 by : PLIUŠČIKAITĖ EMILĖ Emilė age : 24