Retour

Sabaliauskas Ignas


Širdies naivumas

Sėdžiu namuose, garsiai laikrodis tiksena,

Tamsios spalvos už langų rusena.

Juokias pusnys, kai laukan einu,

Sniegą neša link manų akių.

 

Kai trumpam aš užsimerkiu, 

Palieku šią šaltą, drėgną masę:

Veriasi tyliai pasauliai - 

Debesų paklodė nuslenka nūnai.

 

Aš matau, kad bernužėlis verkia,

Rankose telikę tik dygliai,

O ant žemės mėtosi vainikas,

Erškėčių palikti daigai.

 

Violetinis dangus palieka

Ir ritasi saulelė horizontu,

Gaudžia vėjas, draskomas šakų.

Keroja šaknys upės pakraščiu švelniu.

 

O Jis ant tilto - virš upės, ošiančios žemai;

Tarp žemės ir dangaus įstrigęs amžinai.

Kartoja sau - „Man bloga, man graudu“,

Nors nieko padaryti pats negali.

 

Ir jei kada stovės jisai lauke rugių

Ir gal nebus tem daug ką veikt,

Bet tu žinoki - to naivumo jam tereikia:

Gyvena užu lango žydromis palangėm

Ir svajoja gaudąs krentančius žemyn.

Grojančius juodosiom kanklėm.
Envoyé: 14:37 Fri, 16 December 2022 by : Sabaliauskas Ignas age : 19