Retour

PLIUŠČIKAITĖ EMILĖ Emilė


Mirė senė vardu Jani

Tekstas

Miri seni vardu Jani 
Babuli buva labai mylima i gerbiama kraštieti 
Nes bažnytkaimy viri samaguona
Seni gyvena viena nes sugyventinis Jurgis jau buva pasimiris, o vaikai ir anūkai emigravi
Seni pajunta kad jau artiej gals
Tai 2 mėnesius vietoj naktiniu vilkos įkalęs, čia tie škurliai, kur laidojimą namuos užvelk 
Tai taip viena rytą nebekila
Už kokiu 2 savaičių įgaliotinis Vacys pagrindinis klijants
Vyrs ir iš lemens ir ištomens neskaitan tu vemalu dėmių ant uniformas ir mėlynuos nuosis 
Baladuojos aplink langus 
Supratis kad seni galus atidavi nuleki pas kaimynka, katra raktus turieja 
Atrakinus truoba Vacys puoli daryt dirbtini kvėpavimą 
Bet kaimynkai nutraukus beisibegejanti lytini aktą buvo konstatuota Janis mirtis 
Jani buva pasirūpinus ir transportu į paskutini keliuoni 
Vacys ant aukšta iš transportą iškrati uobolius ir parneši graba 
Į budynes susirinka visas kaims 
Davaitkas verki, snarglį pūti, po cierka padari 
Kaip priklausa, da į pakomentava
- nu bet jau kokia baisi sukni 
- Je je į taip numalevuoja visai į savi gyva nepanaši 
Stasys varguoniniks ateja kalnu geduoti. Atsineši sintezatorių i 3 valandas graudulingu balsu žiuopčioja
Rytojaus rytą užvoži dangtį, apkali 25 vinim ir išveži į kapus 
Kunigs susiradis jauna pačia prileki su audele nuliuova S lain išturbinta belekaip iš saluona išsimokėtinai už babu ašaras, pakrapija duobi į paguldi jani amžina puolise. 
O Vacys lyg muotina praradis balsu reiki ant keliu parpuolis 
Kol Stasys pasiūli į gedulingus pietus
Envoyé: 11:32 Wed, 1 March 2023 by : PLIUŠČIKAITĖ EMILĖ Emilė age : 24