Retour

Dubnikovaitė, Elzė Elzė


Miražai

Potekstės numeta purpurą

Ant perregimų Don Kichoto malūnų.

Ant plynos tamsos,

Besišvartuojančių ančių,

Kultūrų.

Smilgsta. Kvėpuoja

Margais laiptinių žiburiais

Cigarečių tūmuluose.

Trūkinėjančiais balsais

Neša dylantį šešėlių teatrą

Delnuose.

Ten kiekviena grandis

Barsto meną pakampėse,

Kiekviena naktis

Gvildena juoką savyje su atsakymais parankėse.

Be klausimo.

Grimasos nuo lūpų slenksčio neišblėsta.

Tik dienomis neša

Nuogą skausmą,

Plastiko šukes.

Rūgštimi užglaisto

Kibirkščiuojančius paraštėse.

Parduoda jungtis,

Raudonais skaitmenimis

Matuoja lūžius.

Kiek laiko tau prireiks?

Kiek suklastoto intymumo,

Kol palūši?

Apsigobęs poteksčių purpuru,

Be graužaties atgulsi.
Envoyé: 14:17 Sat, 4 March 2023 by : Dubnikovaitė, Elzė Elzė age : 16