Retour

Dubnikovaitė, Elzė Elzė


Vakuumas

Stiklinėj sekcijoj tiek daug skaidrumo.

Krištolinių šaukštų,

Matrioškų rausvumo...

Čia baltos naktys dulkėmis plasnoja,

Nukloja prakaituotą kaktą –

Tai aš plikai aslai nuolat pozuoju.

Sustingusi tarsi nunykęs vinis,

Tarsi sustabarėjęs žvilgsnis,

Brendu klampia garbe.

Kibire vaitos amoniakas -

Nejau tavo gelmė pasipuoš mana skyle?

Ir auksas, ir sidabras lenks ratu,

Krauju blaškys krištolines marias -

Ar nukryžiuotasis šalimais

Tai aš ar tu?

Bent baltos naktys prisiima kaltes už abu.

Baltos naktys liepsna skardens,

Liespna nuvers žilus stabus.

Tik paliesk.

Grublėtas stiklas – tai oras,  

Dangus.

Ar jauti kaip tuščia,

Kaip skaidru be jo mums bus?
Envoyé: 14:29 Sat, 4 March 2023 by : Dubnikovaitė, Elzė Elzė age : 16